Team

Tim Veterinarske stanice Šabac

Doktori veterinarske medicine spremni da pomognu

Veterinarska stanica Šabac je jedina veterinarska stanica u Srbiji koja zapošljava čak 25 veterinara, koji pored centralne ambulante u Šapcu, rade i u ambulantama u okolnim mestima i na taj način pokrivaju najveći deo Mačve. Svojom predanošću i pre svega stručnošću, svakodnevno odgovaraju zahteve i potrebe svojih pacijenata i njihovih vlasnika. Predstavljamo deo ekipe koja je svakodnevno u Veterinarskoj stanici Šabac.

Bojan Nedeljković

Dr. vet. medicine

Diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Specijalističke studije iz oblasti kontrole namirnica animalnog…

Jelena Smiljanić

Dr. vet. medicine

Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu. Po završetku fakulteta zapošljava se u Veterinarsku stanicu…

Tatjana Arsenović Milinović

Dr. vet. medicine

Diplomirala je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. U Veterinarskoj stanici Šabac je odradila pripravnički…

Jelena Jevtić

Dr. vet. medicine

Diplomirala je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Posle odrađenog pripravničkog staža u Veterinarskoj stanici…

Marko Ćirić

Dr. vet. medicine

Diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Posle odrađenog pripravničkog staža u Veterinarskoj stanici…

Rade Aleksić

Dr. vet. medicine

Diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Posle odrađenog pripravničkog staža u Veterinarskoj stanici…