Marko Vasiljević

Marko Vasiljević

Dr vet. med.

064/8520-768

Diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine 2012.  godine sa prosečnom ocenom 8,87. Pripravnički staž je  obavio u Veterinarskoj ambulanti Varna. Posle kraćeg rada u istoj, postao je rukovodilac Veterinarske ambulante Desić, gde i danas radi. Poseduje licencu Veterinarske komore Srbije i član je udruženja veterinara velike prakse Srbije. Oblast interesovanja su mu reprodukcija domaćih životinja, i hirurgija. Redovan je učesnik seminara iz oblasti veterine.