Ostale ambulante

o_nama_1_large U sastavu Veterinarske stanice Šabac nalazi se još 16 poslovnih jedinica u okolini Šapca koje su na raspolaganju korisnicima veterinarskih usluga. U njima rade dobro edukovani i iskusni doktori veterinarske medicine i veterinarski tehničari. Spremni su da odgovore na sve zahteve u brizi i zdravstvenoj zaštiti životinja u velikoj i maloj praksi. Zahvaljujući odličnoj organizacionoj strukturi, zaposleni u svim veterinarskim ambulantama Veterinarske stanice Šabac obezbeđuju danonoćnu brzu i efikasnu pomoć na veoma velikoj teritiriji.

Spisak veterinarskih ambulanti

 

 

Ambulanta Mačvanski Pričinović
Telefon: 015 277-690
Šef veterinarske ambulante Dragorad Babić, DVM 064.8520.720

 

Ambulanta Tabanović
Telefon: 015 294-393
Šef veterinarske ambulante Radenko Petrić, DVM 064.8520.761
Dragan Bajić, Vet. teh. 064.8520.709

 

Ambulanta Drenovac
Telefon: 015 290-143
Šef veterinarske ambulante Ljiljana Isailović, DVM 064.8520.772
Đorđe Šainović, Vet. teh. 064.8520.722

 

Ambulanta Štitar
Telefon: 015 737-067
Šef veterinarske ambulante  Zoran Roksandić, DVM 064.8520.723

 

Ambulanta Slepčević
Telefon: 015 279-097
Jovan Vasiljević, Vet. teh. 064.8520.724

 

Ambulanta Zminjak
Telefon: 015 292-046
Šef veterinarske ambulante Milutin Džinović,DVM 064.8520.738

 

Ambulanta Ribari
Telefon: 015 270-571
Šef veterinarske ambulante Tomislav Živković, DVM 064.8520.727
Zoran Mijailović, Vet. teh. 064.8520.728

 

Ambulanta Prnjavor
Telefon: 015 282-225
Šef veterinarske ambulante Marko Ruvidić, DVM 064.852.725
Ljubomir Srdanović, Vet. teh. 064.852.726
Nebojša Vasiljević, Vet. teh. 064.852.713

 

Ambulanta Lipolist
Telefon: 015 274-834
Šef veterinarske ambulante Miroslav Beljić, DVM 064.8520.729
Bratislav Ćosić, Vet. teh. 064.8520.730

 

Ambulanta Dobrić
Telefon: 015 295-055
Šef veterinarske ambulante Zoran Ninković, DVM 064.8520.717
Nikola Gvozdenović, Vet. teh. 064.8520.773

 

Ambulanta Varna
Telefon: 015 284-518
Dejan Stanojević, DVM 064.8520.704
Dragomir Čuturić, Vet. teh. 064.8520.733
Milovan Nedić, Vet. teh. 064.8520.740

 

Ambulanta Desić
Telefon: 015 266-159
Marko Vasiljević, DVM 064.8520.768
Mileta Jovanović, Vet. teh. 064.8520.735

 

Ambulanta Volujac
Telefon: 015 260-208
Šef veterinarske ambulante Dragan Jovanović, DVM 064.8520.743
Mile Kojić, Vet. teh. 064.8520.758
Dragan Alimpić, Vet. teh. 064.8520.747
Branko Milosević, Vet. teh. 064.8520.749

 

Ambulanta Krivaja
Telefon: 015 262-392
Šef veterinarske ambulante Ivica Živanović, DVM 064.8520.742
Mirko Sibinčić. Vet. teh. 064.8520.746

 

Ambulanta Gornja Vranjska
Telefon: 015 395-255
Ivan Simić, DVM 064.8520.766
Mile Ždero, Vet. teh. 064.8520.736

 

Ambulanta Cerovac
Telefon: 015 212-374
Šef veterinarske ambulante Milan Jovanović, DVM 064.8520.767
Slavko Pjevalica, Vet. teh. 064.8520.751

 

Veterinarska ambulanta ORID
Telefon 015 211-159
Šef veterinarske ambulante Marko Ćirić, DVM 064.8520.791

DDD Služba

Veterinarska stanica Šabac

Vojvode Putnika 52, Šabac

Sva prava zadržana