Marko Ćirić

Marko Ćirić

Dr vet. med.

064/ 85 20 791

Diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Posle odrađenog pripravničkog staža u Veterinarskoj stanici Šabac, nastavio je sa radom u istoj. Poseduje licencu Veterinarske komore Srbije i član je Udruženja veterinara velike prakse Srbije. Redovan je učesnik domaćih i inostranih kongresa.