Petar Ilić

Petar Ilić

Dr vet. med.

064/8520-778

Rođen 1988. godine. Završio srednju poljoprivrednu školu u Šapcu, smer veterinarski tehničar, kao đak generacije. Diplomirao na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu 2014. godine. Od 2014. godine, sa prekidima, radio i usavršavao se u radu sa divljim i egzotičnim životinjama u Republici Češkoj i Slovačkoj. Član je udruženja veterinara male prakse (SASAP) i veterinarske komore Srbije. Poseduje licencu za samostalan rad veterinarske komore Srbije. Oblasti interesovanja su mu anesteziologija, hirurgija, ortopedija, radiologija, bolesti i lečenje egzotičnih životinja. Stručno usavršavanje upotpunjuje redovnim pohađanjem brojnih kongresa i seminara. Poseduje FCI sertifikat za snimanje kukova i laktova. Pored veterine, bavi se muzikom i kinologijom (uzgoj pasa, kinološki sudija V FCI grupa).