Month: June 2014

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Redovna skupština akcionara “Veterinarske stanice Šabac” AD održana je, kao što smo prethodno i najavaili 27.juna sa početkom u 12 časova. Pravo na učešće u redovnoj skupštini imali su svi akcionari ali i njihovi punomoćnici. Na samoj skupštini raspravljalo se završnom računu za 2013. godinu kao i o Izveštaju revizora o finansijskim izveštajima za 2013….