Month: December 2011

Dobrodošli

Dobrodošli na sajt Veterinarske stanice Šabac

STRUČNI TIM Veterinarske Stanice “Šabac” A.D., posvećeno teži cilju da u svakom trenutku bude izvrsno u pružanju veterinarske nege. Dajemo obećanje da ćemo kontinuirano usavršavati svoje znanje i ponuditi najbolji medicinski tretman, ekspertizu, brigu i poštovanje vašem ljubimcu.

Cilj nam je i da promovišemo preventivnu zdravstvenu negu, kao i edukaciju samih vlasnika/hranitelja.