Petar Pušić

Petar Pušić

Dr vet. med.

064/8520-748

Diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu 2006. godine, i poseduje licencu za rad od Veterinarske komore Srbije. Iste godine završava specijalističku obuku za pregled mesa svinja metodom digestije, i od tada se bavi pregledom mesa u više šabačkih klanica. Provodi 2 godine u klanici Unifarm, tokom kojih je upisao specijalizaciju iz Higijene namirnica animalnog porekla. Krajem 2008. godine prelazi u Veterinarsku stanicu Šabac, kao šef ambulante u Desiću. Nakon privatizacije VS Šabac, na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu – katedri za zoohigijenu, završava stručnu obuku iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, i postaje rukovodilac DDD službe VS Šabac. Tokom narednih godina aktivno učestvuje u međunarodnim i domaćim savetovanjima iz oblasti DDD poslova. Decembra 2018. godine završava specijalističku obuku na katedri za higijenu i tehnologiju mesa – pregled mesa ante i post mortem, i postaje ovlašćeni veterinar na liniji klanja.