Jelena Gladović

Jelena Gladović

Dr vet. med.

064/ 85 20 716

Diplomirala je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Posle odrađenog pripravničkog staža u Veterinarskoj stanici Šabac, nastavila je sa radom u istoj. Specijalističke studije iz oblasti Radiologije i Ultrazvučne dijagnostike upisala 2016.god. i završava ih u narednom periodu. Poseduje licencu Veterinarske komore Srbije i član je Udruženja veterinara male prakse Srbije. Redovan je učesnik domaćih i inostranih kongresa.