Velika praksa

Savremeni pristup u preventivi, terapiji i dijagnostici farmskih životinja

 

U Veterinarskoj stanici Šabac se posebna pažnja obraća nezi i zdravstvenoj zaštiti domaćih životinja kao što su konji, goveda, svinje, ovce, koze i pernata živina. Veterinari i tehničari sarađuju sa velikim brojem farmi bilo da se radi o malim individualnim gazdinstvima ili velikim pogonima koji broje više više stotina grla i obezbeđuju redovnu zdravstvenu kontrolu, preventivu i lečenje.

Jedan od značajnih segmenata rada Stanice je vezan i za dugogodišnju uspešnu saradnju sa Šabačkim hipodromom jer su veterinari osposobljenji i za rad sa konjima.

Standardne usluge:

  • Sprovođenje programa mera u zaštiti i suzbijanju zaraznih bolesti kod velikih životinja
  • Obeležavanje i izdavanje dokumenata
  • Ultrazvučna dijagnostika
  • Veštačko osemenjavanje
  • Porodiljstvo