Mala praksa

Posvećenost i briga o vašem ljubimcu nam je na prvom mestu.

 

Veterinarska stanica Šabac zahvaljujući konstantoj edukaciji zaposlenih doktora veterinarske medicine i veterinarskih tehničara svakodnevno povećava broj usluga namenjenih kućnim ljubimcima. Pored stalnog unapređenja znanja i tehnika lečenja pasa, mačaka, glodara i ptica, posebna pažnja se posvećuje i primeni novih dijagnostičkih i terapeutskih metoda i uređaja.

 

Veterinari koji su posvećeni brizi i zdravlju kućnih ljubimaca obavljaju gotovo sve vrste dijagnostičkih procedura i lečenja.

Standardne usluge koje se obavljaju u Veterinarskoj stanici Šabac su:

 • Vakcinacija protiv zaraznih bolesti pasa i mačaka
 • Obeležavanje ( čipovanje ) i izdavanje dokumenata
 • Ultrazvučna dijagnostika
 • Dermatologija
 • Stomatologija
 • Interna medicina
 • Veštačko osemenjavanje
 • Porodiljstvo
 • Hirurške intervencije mekih tkiva, ortopedije i korektivna hirurgija
 • Redovni sistematski pregledi
 • Usluge higijenskog šišanja

Pored ovih usluga u ambulanti se nalazi stacionar za pse, a može se obaviti i trihinoskopski pregled mesa.