U sastavu Veterinarske stanice Šabac nalazi se još 17 poslovnih jedinica u okolini Šapca koje su na raspolaganju korisnicima veterinarskih usluga. U njima rade dobro edukovani i iskusni doktori veterinarske medicine, i veterinarski tehničari. Spremni su da odgovore na sve zahteve u brizi i zdravstvenoj zaštiti životinja u velikoj i maloj praksi. Zahvaljujući odličnoj organizacionoj strukturi, zaposleni u svim veterinarskim ambulantama Veterinarske stanice Šabac obezbeđuju danonoćnu brzu i efikasnu pomoć na veoma velikoj teritoriji.

Spisak veterinarskih ambulanti

Ambulanta Mačvanski Pričinović
Telefon: 015/277-690
Šef ambulante: Dragorad Babić, dr vet. med. 064/8520-720
Milena Rančev, vet. teh. 064/8520-757

Ambulanta Tabanović
Telefon: 015/294-393
Šef ambulante: Radenko Petrić, dr vet. med. 064/8520-761
Dragan Bajić, vet. teh. 064/8520-709

Ambulanta Drenovac
Telefon: 015/290-143
Šef ambulante: Ljiljana Isailović-Beljić, dr vet. med. 064/8520-772
Anđelka Pakljanac, dr vet. med. 064/8520-752

Ambulanta Štitar
Telefon: 015/7737-067
Šef ambulante: Zoran Roksandić, dr vet. med. 064/8520-723

Ambulanta Slepčević
Telefon: 015/7279-097
Jovan Vasiljević, vet. teh. 064/8520-724

Ambulanta Zminjak
Telefon: 015/292-046
Šef ambulante: Vasa Pejkić, dr vet. med. 064/8520-769
Miloljub Simeunović, vet. teh. 064/8520-739

Ambulanta Ribari
Telefon: 015/270-571
Šef ambulante: Tomislav Živković, dr vet. med. 064/8520-727
Miloš Ćatić, vet. teh. 064/8520-715

Ambulanta Prnjavor
Telefon: 015/282-225
Šef ambulante: Marko Ruvidić, dr vet. med. 064/8520-725
Ljubomir Srdanović, vet. teh. 064/8520-726
Nebojša Vasiljević, vet. teh. 064/8520-713

Ambulanta Lipolist
Telefon: 015/7160-170
Šef ambulante: Miroslav Beljić, dr vet. med. 064/8520-729

Ambulanta Dobrić
Telefon: 015/295-055
Šef ambulante: Zoran Ninković, dr vet. med. 064/8520-717

Ambulanta Varna
Telefon: 015/284-518
Šef ambulante: Dejan Stanojević, dr vet. med. 064/8520-704
Milovan Nedić, vet. teh. 064/8520-740
Dragomir Čuturić, vet. teh. 064/8520-733

Ambulanta Desić
Telefon: 015/7160-171
Šef ambulante: Marko Vasiljević, dr vet. med. 064/8520-768

Ambulanta Volujac
Telefon: 015/260-208
Šef ambulante: Dragan Jovanović, dr vet. med. 064/8520-743
Mile Kojić, vet. teh. 064/8520-758
Dragan Alimpić, vet. teh. 064/8520-747
Milomir Živanović, vet. teh. 064/8520-744

Ambulanta Krivaja
Telefon: 015/262-392
Šef ambulante: Nikola Rakić, dr vet. med. 064/8520-742
Branko Milošević, vet. teh. 064/8520-749

Ambulanta Gornja Vranjska
Telefon: 015/395-255
Šef ambulante: Ivan Simić, dr vet. med. 064/8520-766
Sreten Mandić, vet. teh. 064/8520-736

Ambulanta Cerovac
Telefon: 015/212-374
Šef ambulante: Mirjana Tomić Kuzmanović, dr vet. med. 064/8520-741
Starčević Nemanja, vet. teh. 064/8520-751

Veterinarska ambulanta ORID
Telefon: 015/211-159
Nenad Jakovljević, dr vet. med. 064/8520-732
Stefan Blagojević, vet. teh. 064/8520-765