Neposredno nakon oslobođenja, 1944. i 1945. godine sa radom malobrojnih veterinara na suzbijanju ratnih zaraza, počelo je i organizovanje veterinarske službe u Šapcu. Prva ambulanta formirana je 1947. godine, zbog potreba ovog kraja. Iste godine, počela je sa radom i Srednja veterinarska škola u Šapcu.

1952. godine, odlukom Vlade Srbije doneta je Uredba o formiranju stočarsko-veterinarskih stanica. Pored veterinara, u ovoj službi su angažovani zootehničari i agronomi stočari sa ciljem bržeg razvoja stočarstva. U ovom periodu su najčesce bile zastupljene bolesti konja. Godine 1958. decentralizacijom našeg političkog sistema vrši se i decentralizacija službe. Rasformira se Sreska stočarsko veterinarska stanica, i zootehnički odsek izlazi iz njenog sastava. Od nje se formira opštinska ustanova – Veterinarska stanica Šabac.

stanica sabac

Osnivanjem prve veterinarske apoteke, 1963. godine služba je počela promet lekova, aditiva i hraniva. To je bila prva veterinarska apoteka u Srbiji.

Veterinarska stanica u Šapcu je bila dobro organizovana, sa mrežom ambulanti i punktova, dobrom opremom i kadrovima. Godinama je bila uzor u Srbiji. Vremenom je formirana i Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Služba se toliko razvila, svojim stručnim radom, da je 1983. godine za nju kupljena zgrada i adaptirana za potrebe kojima i danas služi. 1.10.2009. godine Veterinarska stanica “Šabac” postaje Akcionarsko Društvo.

Danas na području opštine Šabac radi  Veterinarska stanica “Šabac” koja u svom sastavu ima 18 ambulanti, DDD službu, 4 diskonta stočne hrane, 2 veterinarske apoteke i 2 pet shop-a.

stanica sabac