Velika praksa

stanica sabacU Veterinarskoj stanici Šabac se posebna pažnja obraća nezi i zdravstvenoj zaštiti domaćih životinja kao što su konji, goveda, svinje, ovce, koze i pernata živina. Veterinari i tehničari sarađuju sa velikim brojem farmi bilo da se radi o malim individualnim gazdinstvima ili velikim pogonima koji broje više više stotina grla i obezbeđuju redovnu zdravstvenu kontrolu, preventivu i lečenje.
Jedan od značajnih segmenata rada Stanice je vezan i za dugogodišnju uspešnu saradnju sa Šabačkim hipodromom jer su veterinari osposobljenji i za rad sa konjima.

Standardne usluge:

Sprovođenje programa mera u zaštiti i suzbijanju zaraznih bolesti kod velikih životinja
Obeležavanje i izdavanje dokumenata
Ultrazvučna dijagnostika
Veštačko osemenjavanje
Porodiljstvo

DDD Služba

Veterinarska stanica Šabac

Vojvode Putnika 52, Šabac

Sva prava zadržana