MASTITIS

Kategorija Nekategorisane | Autor | Komentari (0)

Feb 2014
10

kravaMastitis je zapaljenje mlečne žlezde (jedne ili više četvrti) i predstavlja najskuplju bolest koja predstavlja mlečne krave. Posledice mastitisa su višestruke:

  1. Ugroženo zdravlje ljudi
  2. Ugroženo zdravlje životinja
  3. Finansijski gubitci

Razlikujemo subklinički mastitis koji se teško utvrđuje, jer i vime i mleko izgledaju nepromenjeno, a jedino je količina mleka smanjena i do 10%, što ne mora biti znak upale vimena. Jedini siguran znak je povećanje broja somatskih ćelija. Pored subkliničkog postoji i klinički mastitis koji je lako uočljiv, jer su i vime i mleko promenjeni i tada je neophodno da reaguje veterinar.

 

mastitis-kod-kravaPreventiva mastitisa počinje od pripreme muzača preko pravilne pripreme krave za mužu, same muže i deznfekcije sisa odmah nakon muže.

  1. Muzač  –  održavanje lične higijene pranje i dezinfekcija ruku pre muže
  2. Priprema krave – pranje vimena, brisanje, masaža i pregled i obavezna dezinfekcija sisa pre muže    koja smanjuje rizik infekcije za 70%, obavezno izmuzanje prvih mlazeva
  3. Proces muže – treba izvoditi pre hranjenja, u samoj štali mora vladati red i mir jer svaki stres dovodi do smanjenja količine mleka, oprema za mužu mora biti adekvetne veličine, potpuno ispravna i redovno održavana, muža bi trebalo da traje 5-8 min.
  4. Dezinfekcija nakon muže – dezinfekciono sredstvo posle muže štiti ulaz sisnog kanala od prodora štetnih mikroorganizama i samim tim smanjuje mogućnost nastanka mastitisa.

Period zasušenja je jako bitan u prevenciji mastitisa:

  1. Zasušuje se samo zdravo vime
  2. Kod zdravih životinja treba tretirati svaku četvrt injektorima za zasušenje

Na ovaj način smanjuje se rizik pojave kliničkih i subkliničkih mastitisa tokom naredne laktacije a i ukoliko se pojavi lakše je izlečiti ga.

Leave a Reply

DDD Služba

Veterinarska stanica Šabac

Vojvode Putnika 52, Šabac

Sva prava zadržana