Mala praksa

stanica sabacVeterinarska stanica Šabac zahvaljujući konstantoj edukaciji zaposlenih doktora veterinarske medicine i veterinarskih tehničara svakodnevno povećava broj usluga namenjenih kućnim ljubimcima. Pored stalnog unapređenja znanja i tehnika lečenja pasa, mačaka, glodara i ptica, posebna pažnja se posvećuje i primeni novih dijagnostičkih i terapeutskih metoda i uređaja.
Veterinari koji su posvećeni brizi i zdravlju kućnih ljubimaca obavljaju gotovo sve vrste dijagnostičkih procedura i lečenja.

Standardne usluge:

Vakcinacija protiv zaraznih bolesti pasa i mačaka
Obeležavanje ( čipovanje ) i izdavanje dokumenata
Ultrazvučna dijagnostika
Dermatologija
Stomatologija
Interna medicina
Veštačko osemenjavanje
Porodiljstvo
Hirurške intervencije mekih tkiva, ortopedije i korektivna hirurgija
Redovni sistematski pregledi
Usluge higijenskog šišanja

Pored ovih usluga u ambulanti se nalazi stacionar za pse, a može se obaviti i trihinoskopski pregled mesa.

Ambulanta-4 ambulanta sabac

DDD Služba

Veterinarska stanica Šabac

Vojvode Putnika 52, Šabac

Sva prava zadržana